V Bílce pod Milešovkou proběhla 22. Svatováclavská slavnost