V Bílce pod Milešovkou proběhla 23. Svatováclavská slavnost.