Úvod

Kaple sv. Václava

V roce 1639 byla vystavěna kaplička, zasvěcená sv. Václavu. Nevydržela však ani 100 let. V roce 1736 byla tak těžce poškozena, že musela být nahrazena novou obecní kaplí s věžičkou a malým zvonem. Interiér tvořil čtyřúhelník o čtyřech loktech délky a šířky, výška klenby byla pět loktů. Vchod do kaple byl uprostřed její západní stěny, od které byl viditelný obraz sv. Václava. Od vysvěcení kaple v roce 1639 se zde konaly poutě až do konce 2. světové války.  Jistě však je, že kaplička byla zcela odstraněna za komunistického režimu, údajně proto, že její stěny narušovaly kořeny sousední lípy. Po listopadu 1989 vyslovil akad. arch. Ivan Nosek, který původní kapličku ještě pamatuje spolu s některými občany přání, kapličku znovu postavit. Všichni se shodli na tom, že spíše než kopírovat zaniklou stavbu, bude účelné vybudovat úplně nový objekt. V roce 1994 byly zahájeny první stavební práce, ale celý proces financování stavby nebyl jednoduchý. V roce 1998 bylo založeno Občanské sdružení pro výstavbu kapličky a zvelebení návsi v Bílce pod Milešovkou, které v následující fázi sehrálo nejdůležitější stmelující roli.

Realizace Kaple sv. Václava v Bílce pod Milešovkou trvala od roku 1996 – 2000 a dne 30. 9. 2000 byla vysvěcena litoměřickým biskupem Msgr. Josefem Kouklem a předána slavnostně veřejnosti

 (text Pavel Koukal)

 

Odborní sponzoři

Brunclík Jindřich ing. Bílina – Jakuševa-Koblasová Sofia Hamburg/NSR- Javůrek Jiří Akad.arch. Praha – Jedlička Miroslav Teplice – Klánová Ludmila Mgr. Bílka – Koblasa Jan Prof. Hamburg/NSR – Kymlička Milan Praha – Macek Jaroslav PhDr. Litoměřice – Nosek Ivan Akad.arch. Praha – Nosek Filip Cand-Arch. Aachen/NSR – Novotný Miloš Teplice  – Valenta Zdeněk Teplice

 

Svépomocné práce

Občané Bílky a Bořislavi – chataři – chalupáři

 

Podniky podílející se na výstavbě

Krejčík+Bartes stav. Práce Proboštov – Pavlas stav. Práce Rtyně n. Bilinou – Společnost Genia Loci truhlářské práce Praha – Daněk + Slabjar pokr. práce Teplice – Zušlechtěné sklo Teplice – Faigl zvon Kostomlaty – Fa. Tvrzan zemní práce Bílka – Autodoprava Naštický L. Teplice – Autodoprava Naštický Š. Lelov

 

Podpora a spolupráce

Obecní úřad Bořislav – Okresní úřad Teplice – Městský úřad Teplice  – Správa chráněné oblasti Českého středohoří v Litoměřicích – Biskupství litoměřické

 

Občanské sdružení

Zakládající členové: Klánová Ludmila, Jedlička Miroslav, Jedličková Jana, Mokráček František, Nosková Irena, Nosek Ivan

Členové od 2001: Bútorová Pavla, Bútora Petr, Filipová Marie, Chomát Jaroslav, Chomátová Iva, Mokráčková Ludmila, Naštická Kateřina, Nosek Karel, Nosková Julie, Nosková Marie, Štemprok Pavel, Štemproková Ivana, Tučková Božena