V Bílce pod Milešovkou proběhla 21. Svatováclavská slavnost