O spolku

Ve druhé polovině 20. století se zpřetrhaly přirozené vazby obyvatel Bílky k místu a jeho historii. Zanikla tak například kaple sv. Václava, údajně ze 17. Století. Z iniciativy několika lidí, kterým nebyl tento stav lhostejný, vzešlo v 90. letech občanské sdružení. Co si vytklo za cíl, bylo zřejmé už z názvu: Občanské sdružení pro znovupostavení kapličky a obnovu návsi v Bílce. Po splnění hlavního úkolu se nezisková organizace přejmenovala na Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou. Kapli kruhového půdorysu situovanou na oválné návsi navrhl architekt Ivan Nosek. Ke spolupráci na umělecké výzdobě interiéru přizval svého známého z Teplic a později z Německa, sochaře Jana Koblasu. Nová kaple vznikala postupně mezi lety 1996 – 2000. Delší období výstavby souviselo s postupným získáváním finančních prostředků prostřednictvím sbírky. Příspěvky přicházely jak z Čech, tak z Německa. Při předání dokončené kaple vznikla idea pravidelných zářijových Svatováclavských slavností, které se konají dodnes. Sdružení se zanedlouho po vysvěcení kaple rozhodlo pro další příspěvek ke kultivaci tamní krajiny a společnosti.  Ve spolupráci s architektem Ivanem Noskem a sochařem Janem Koblasou vznikla Cesta přátelství. Setkalo se 14 umělců z Čech a z Německa, aby vytvořili sochařská díla, která jsou od roku 2002 rozmístěna podél cest v bezprostředním okolí Bílky. Projekt symbolizuje cestu k přátelství a má pomoci upevnit v minulosti narušené česko-německé vztahy. (text Jan Červinka z časopisu PRO PAMÁTKY).

 

Občanské sdružení

Zakládající členové : 
Miroslav Jedlička, Jana Jedličková, Kateřina Naštická, František Mokráček, paní Mokráčková, Wasil Pitovka, paní Pitovková, Julie Nosková, 
Karel Nosek, Pavel Štemprok, Ivana Štemproková, Ludmila Klánová, Irena Nosková, Ivan Nosek 

Současní členové: 
Ivan Nosek, Irena Nosková, Filip Nosek, Jana Jedličková, Kateřina Naštická, Kurt Kuhnel, Vera Groger, Karin Jačková, Sofia Koblasa.

Podpora a spolupráce:

Obecní úřad Bořislav – Okresní úřad Teplice – Městský úřad Teplice  – Správa chráněné oblasti Českého středohoří v Litoměřicích – Biskupství litoměřické