Úvod

Spolek se zasloužil o obnovu kaple svatého Václava a zvelebení návsi v Bílce pod Milešovkou. Za tento projekt obdržel čestné uznání v soutěži Stavba desetiletí v Ústeckém kraji „za snahu o duchovní rehabilitaci krajiny“. Od roku 2000 se zde navíc podařilo uvést v život tradiční svatováclavské slavnosti. Dalším významným počinem byla realizace projektu „Cesta přátelství“, nad kterou převzal záštitu tehdejší prezident České republiky Václav Havel. I tento projekt byl oceněn řadou uznání. Jeho smyslem bylo napomoci k překonání narušených vztahů mezi Čechy a Němci. Jedná se o celkem 14 velkých, netradičně pojatých kamenných skulptur, vytvořených sedmi českými a sedmi německými sochaři. Tato díla jsou rozmístěna podél dvou cest vedoucích z Černčic a z Bořislavi. Obě cesty se v Bílce u kapličky symbolicky spojují a pokračují společně k úpatí Milešovky.